Ekotechnologie

Para wodna

 • Czyszczenie suchą parą znane jest od ponad 150 lat, ale przez większość czasu wykorzystywane było tylko w przemyśle ciężkim, metalurgicznym i paliwowym do czyszczenia grubych warstw tłustych osadów.
 • Na przestrzeni lat technologia ta stawała się coraz bardziej popularna, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W Europie pozostaje niedoceniona, na co wpływ ma marketing firm chemicznych budujący przekonanie, że do zachowania czystości potrzebne są środki czyszczące.
 • Woda jest podgrzewana w wytwornicy pary do około 180 °C, natomiast temperatura u wylotu dyszy waha się w granicach od 80° do 120°.
 • Gorąca, sucha para bardzo dobrze emulguje tłuszcze, rozpuszcza brud i inne zanieczyszczenia oraz zabija mikroorganizmy na czyszczonej powierzchni (większość z nich ginie już w temperaturze 85 °C) a skuteczność dezynfekcji może przekraczać nawet 99,5%.
 • Ciśnienie wylatującej pary u wylotu dyszy waha się w granicach 6-10 atmosfer. Wystarczy to, aby para wniknęła głęboko w czyszczoną powierzchnię lub dotarła do zakamarków urządzenia, gdzie dostęp jest bardzo utrudniony lub niemożliwy bez jego demontażu. Jest ono jednocześnie na tyle niskie, że nie powoduje uszkodzenia czyszczonych powierzchni ani rozbryzgu nieczystości na inne elementy otoczenia.
 • Czyszczenie suchą parą pozwala w większości przypadków wyeliminować konieczność stosowania środków chemicznych nie pozostawiając po sobie resztek preparatów na czyszczonych powierzchniach.

Suchy lód

 • Usuwanie trudnych przemysłowych zabrudzeń:
  • kleju i żywic,
  • lakieru,
  • różnego rodzaju nagarów,
  • innych.
 • usuwanie zabrudzeń bez uszkadzania powierzchni czyszczonej,
 • czyszczenie posadzek, maszyn i urządzeń z różnych działów przemysłu:
  • meblowego i materacowego,
  • przemysłu samochodowego i drukarskiego,
  • przemysłu budowlanego,
  • inne

Na czym polega technologia SL:

 • Suchy lód jest formą stałą dwutlenku węgla (dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezsmakowym i bezzapachowym gazem występującym naturalnie w atmosferze).
 • Wydmuchiwanie suchego lodu jest metodą czyszczenia powierzchni, w której środek czyszczący jest przyspieszany w strumieniu sprężonego powietrza. Technologia czyszczenia suchym lodem oparta jest przed wszystkim na ilości powietrza (minimalna ilość 4.500 lit/min) a w mniejszym stopniu na ciśnieniu (zalecane ciśnienie pracy znajduje się w przedziale 3-10 bar, regulowane na urządzeniu).
 • Suchy lód po kontakcie z czyszczoną powierzchnią sublimuje (odparowuje bez przechodzenia w stan ciekły) Pozostają tylko usunięte zanieczyszczenia. Ponieważ suchy lód odparowuje, ta metoda może być stosowana do czyszczenia skomplikowanych zagłębień, w których inny środek czyszczący by pozostał.
 • Gaz 800 razy zwiększa swoją objętość i rozszerzając się usuwa zabrudzenie. Farby, oleje, smary, osad z kamienia, asfalt, smoła, sadza, brud atmosferyczny, żywice, kleje, nagary to tylko niektóre z materiałów, które można usunąć czyszcząc suchym lodem. Po czyszczeniu brak jest odpadu wtórnego, więc pozostaje nam tylko usunąć zabrudzenie, które po rozbiciu na mikrocząstki opada na dół, ponieważ suchy lód sublimuje do atmosfery
 • Suchy lód jest materiałem w postaci granulek o grubości 3 mm, który w zależności od potrzeb (rodzaju czyszczonej powierzchni i zabrudzenia) dostosowywane jest rozdrobnienie suchego lodu poprzez zastosowanie odpowiednich dysz. Przy ich użyciu można tą technologią czyścić również elementy elektroniczne bez ich uszkodzenia (np. szafy sterownicze).

Suchy lód – info ad CO2

 • z 1 kg suchego lodu w procesie sublimacji uzyskuje się do 500 dm3 CO2
 • maszyna do suchego lodu przerabia 270 m3 powietrza na godzinę
 • powietrze wytwarzane podczas pracy maszyny zawiera ok 8% CO2
 • zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu może stanowić ryzyko dla zdrowia w małym, niewentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu

Podczas pracy naszej maszyny w czasie zlecenia pracujemy w wentylowanym pomieszczeniu o dużych gabarytach (hala magazynowa), więc ryzyko pracy z suchym lodem nie występuje. Ponadto procedury stałego monitoringu zawartości CO2 w powietrzu, cykliczne wentylowanie urządzenia oraz specjalny sprzęt zabezpieczający pracownika, redukują ryzyko do akceptowalnego minimum.

 • przy pracy suchym lodem w małych pomieszczeniach konieczne jest stałe badanie zawartości CO2 w powietrzu i stała wentylacja pomieszczenia
 • przy pracy jw. konieczne jest używanie odpowiednich środków ochrony osobistej
 • Podczas prac suchym lodem w celu monitorowania poziomów CO2, używany jest certifikowany miernik zawartości tlenu w powietrzu
Wybierz serwis