Czyszczenie zakładów produkcyjnych i hal magazynowych

  • Czyszczenie różnego rodzaju posadzek,
  • Czyszczenie zabrudzeń technologicznych, oleistych i ropopochodnych,
  • Lamp oraz elementów konstrukcyjnych,
  • Czyszczenie maszyn i urządzeń, falowników oraz elementów zasilających, usuwanie farb i rdzy z elementów konstrukcyjnych,
  • Czyszczenie systemów wentylacji i instalacji elektrycznych,
  • Czyszczenie elewacji wewnętrznej,
  • Czyszczenie ciągów komunikacyjnych.
Wybierz serwis