Czyszczenie elewacji zewnętrznych i kostki brukowej

  • Usuwanie nalotów i zabrudzeń atmosferycznych z elewacji zewnętrznych,
  • Czyszczenie kostki brukowej,
  • Usuwanie plam olejowych i ropopochodnych z kostki brukowej,
  • Barwienie kostki brukowej,
  • Impregnacja elewacji i kostki brukowej.
Wybierz serwis